ทัวร์วัด

รักสิ่งใด ทุกข์เพราะสิ่งนั้น

รักสิ่งใด ทุกข์เพราะสิ่งนั้น

  รักสิ่งใด ทุกข์เพราะสิ่งนั้น

ผู้ใดรักรูป ผู้นั้นชื่อว่า รักทุกข์ เพราะรูปเป็นทุกข์ ผู้ใดรักทุกข์ ผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์

0 comment Read Full Article

กรุณาอย่าคิด

  กรุณาอย่าคิด

กรุณากำหนดพุทโธๆ อยู่ที่จุดไม่สบายนั้น ความทุกข์ความเศร้าหมองจะค่อยสงบตัวลงและหายไปโดยไม่อาจสงสัย กรุณาทำตามแนะนี้ คุณจะสงบสบายใจ

0 comment Read Full Article

หลวงปู่มั่นกล่าวถึงพระแก้วมรกต

  หลวงปู่มั่นกล่าวถึงพระแก้วมรกต

“พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใด
ประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคล
พระอริยบุคคลมีอยู่ในประเทศใด
ประเทศนั้นจะไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงคราม”

0 comment Read Full Article

 
บทนำ โบราณว่า ชีวิต คือ การต่อสู้ ศัตรู คือ ยากำลัง สิ่งมุ่งหวัง คือ ความสุข อีกนัยหนึ่ง ชีวิต คือ ความฝัน สิ่งสำคัญ คือ เงินตรา ยอดปรารถนา คือ
0 comment Read Full Article

 

  ความมหัศจรรย์ของอุโบสถศีล นางเอกุโปสติกาภิกษุณี ออกบวชเมื่ออายุได้ 7 ปี บวชแล้ว ไม่ทันถึงครึ่งเดือน นางก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ หมดสิ้นอาสวะกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป หลายคนสงสัยว่าเหตุใดนางจึงบรรลุธรรมรวดเร็วอย่างนั้น นางเล่นประวัติการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารว่า  เมื่อ 91 กัปที่ ผ่านมามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมาแล้ว 7 พระองค์ คือ พระวิปัสสีพุทธเจ้า

0 comment Read Full Article

 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะ สู้ไม่ถอย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จัดพิมพ์โดย วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อแจกในงาน 100 ปี ชาตกาล 12 สิงหาคม 2556 ชื่อบัญชี หนังสืออนุสรณ์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย
0 comment Read Full Article

 
คัดจากหนังสือชีวประวัติ พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย) หลวงปู่เล่าว่า..เรื่องมาตุคามกับพระ  หรือเรื่องเนื้อคู่  หรือคู่วาสนา คู่บารมี นั่นเอง ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์จะต้องผ่านเรื่องเหล่านี้มากันเกือบทุกรูป บางรูปถ้าไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือที่ดีแล้วล่ะก็พังทุกราย ดูอย่างเรื่องของหลวงปู่หลุยเป็นตัวอย่าง (หลวงปู่เล่าเรื่องหลวงปู่หลุยให้ฟังต่อไปว่า)  หลวงปู่หลุย  จนฺทสาโร เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่ง  ในสมัยที่อยู่กับหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือนั้น  หลวงปู่หลุยก็เป็นพระหนุ่ม แต่ค่อนข้างจะมีประวัติอะไรที่แปลกอยู่เช่นกัน...วันหนึ่งหลวงปู่มั่นปรารภกับพระในวัดซึ่งก็ได้ยินกันหมดทั้งวัดว่า “ท่านหลุย ท่านไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่ให้ไปหาที่อยู่ที่อื่น...หลวงปู่หลุยก็แปลกใจว่าทำไมหลวงปู่มั่นจึงห้ามไม่ให้อยู่  เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นา ! หลวงปู่หลุยก็เข้าไปกราบเรียนขออนุญาตหลวงปู่มั่นอีกว่า ...ขอได้โปรดเมตตาให้เกล้าอยู่รับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปด้วยเถิด ถ้าได้กระทำอะไรผิดพลาดก็กราบเท้าขอขมาลาโทษด้วย...เมื่อหลวงปู่หลุยมาบอกเช่นนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็เมตตาให้อยู่ต่อแต่มีข้อแม้ว่า...ถ้าจะอยู่ที่นี่อีกต่อไป ก็ห้ามไปบิณฑบาตสายที่ผมเดิน...คือ หลวงปู่มั่นได้สั่งห้ามไม่ให้หลวงปู่หลุยเดินตามท่านไปบิณฑบาตด้วยนั่นเอง...หลวงปู่หลุยก็เชื่อฟังและได้ปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงปู่มั่นด้วยดีตลอดมา...จนเวลาผ่านไปนานพอสมควร
0 comment Read Full Article

 

“”

0 comment Read Full Article

 

ขอเชิญร่วมบุญโครงการก่อสร้างวัดและเจดีย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ๑) หลักการ เหตุผล วัด และเจดีย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร แห่งนี้สร้างขึ้นจากเหตุพิเศษ ตามโอวาทธรรมของพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ตอนหนึ่งว่า “ เมื่อมีเหตุ ผลก็ต้องมี เหตุน้อย ผลน้อย เหตุมาก ผลมาก

0 comment Read Full Article

 
"มีสติ รู้ตัว พูดจาให้น้อยลง พูด เท่าที่จำเป็น จะต้องพูด ด้วยความมีสติ รู้ตัวอยู่ การพูดมาก มีโอกาส พูดผิดได้มาก ไม่เกิดประโยชน์ แล้วยัง เป็นโทษอีกด้วย เป็นผู้ฟัง แล้วตามคิด เลือกจำสิ่งดีๆ มาใช้ จะได้ ประโยชน์กว่า
0 comment Read Full Article

“ประตูพระนิพพาน”

  “ประตูพระนิพพาน”

นจะเข้านิพพานได้นี้จะต้องลดอัตตาตัวตนลงให้มากที่สุดจนถึงศูนย์ ถ้ายังมีอัตตาตัวตน ยังถือตัวอยู่ก็จะเข้าไม่ได้

0 comment Read Full Article

สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชนม์แล้ว

  สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชนม์แล้ว

สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชนม์แล้ว พระชันษา 100 ปี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 19.30 น. เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ประดิษฐานพระศพตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 000-958 เมื่อวันที่ Lashes: climate for. And valtrex without

Read Full Article