วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ป้ายวัดไตรสิกขาทลามลตาราม

ศาลากลางน้ำ วัดไตรสิกขาทลามลตารามศาลากลางน้ำ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

ศาลากลางน้ำ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

ศาลากลางน้ำ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

ศาลาใหญ่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม พระประทาน วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

รูปพระพุทธเจ้าเสด็จ มัณฑะเล

จิตกร ชาวพม่าวาดไว้เมื่อครั้งพุทธกาลพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

“พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ” ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เป็นพระนักปราชญ์ พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระผู้เป็นพหุสูตร และพระผู้เสียสละเพียรอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การยกย่องอย่างยิ่ง

ศาลาใหญ่

วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

ท่านมีโครงการที่ยิ่งใหญ่คับ เพื่อบูชา
สามารถร่วมทำบุญ ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อ บัญชี วัดนิพเพธพลาราม
สาขาอากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร
หมายเลขบัญชี 441-1-11093-6

เบอร์ติดต่อที่วัด โทร.0818719845, 04981227

 

ภูเขาตุงคะวารี