บทสวดให้พรและประสิทธิพระ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

เตสัง ฑีฆายุกา มหาเตชา มหาปัญญา
มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา
ปัญจวีสติ ภะยัญจะ ทะวัตติงสะ
โสฬสะ อันตรายัญจะ ตี ติ

ชยะสิทธิ ธนัง ลาภัง โสตถิ
ภาคยัง สุขัง พะลัง สิริ
อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง
วุฑฒี จะ ยสวา สตวัสสา
จะ อายู จะ ชีวสิทธี ภะวันตุ เต
พุทธัง สิทธิ ธัมมัง สิทธิ สังฆัง สิทธิ สัพพะ สิทธิ ภะวันตุ เต

บทสวดให้พรและประสิทธิพระ ที่หลวงปู่ดู่ ใช้เป็นประจำ

จากหนังสือ ไตรรัตน์ ๑